Tjänster

Jag demonstrerar olika arrangemang vid föreningars tillställningar och bakom varje demonstration ligger en välarbetad tanke. Därutöver åtar jag mig uppdrag som föredragshållare, vilket innebär att jag kommer som hemlig gäst och visar buketter med mera.

Idag anordnar jag även kvinnofrukostar där jag visar olika arrangemang.